!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Töjnan

Föreningslokalen

 

Föreningslokalen, som har adress Bagarbyvägen 20 nb, ligger i samma hus som styrelsekansliet och fastighetsskötarens expedition och används för styrelsens sammanträden och möten samt för informationssammankomster för grannsamverkansombud och medlemmar. Den hyrs inte ut.