!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Töjnan

Stadgar & Regler

(Se även Dokument/Stadgar & Regler)

 

Stadgar


I Bostadsrättslagen (BRL) regleras hur en Bostadsrättsförening (som är en typ av ekonomisk Förening) ska fungera. Det ska t.ex. finnas en styrelse och vad den ska och inte ska göra samt medlemmarnas rättigheter och skyldigheter regleras i lagen.

Då BRL är en omfattande juridisk text, skapar varje Bostadsrättsförening sina mer lättlästa stadgar som samtidigt anpassas till de lokala förhållandena för att utgöra Föreningens rättesnöre. Styrelsen utformar stadgarna, ofta med juridisk hjälp, och nya stadgar ska antas av medlemmarna vid två Föreningsstämmor (ordinarie eller extra) för att bli godkända.

De senast antagna stadgarna för Brf Töjnan kan du läsa eller ladda ner här!

 

 

Trivsel- och Ordningsföreskrifter


Som ett tillägg till stadgarna finns Trivsel- och Ordningsföreskrifterna som mer praktiskt formulerar vad man bör eller inte bör göra inom Föreningens område. De är formulerade av styrelsen och bygger på allmän praxis vad det stora flertalet medlemmar önskar vad gäller ordning, omtanke och hänsyn till varandra i sitt boende.

De senast antagna Trivsel- och Ordingsföreskrifterna för Brf Töjnan kan du läsa eller ladda ner här!
Dokument

Trivsel och ordningsföreskrifter 20171019.pdf 2017-10-20