!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Töjnan

Ventilation

 

Enligt rekommendationer ska luften i en bostad bytas ut varannan timme. Byts den långsammare blir det gärna dålig lukt, för hög luftfuktighet och risk för mögel. Byts den snabbare så går värmen till kråkorna och luften blir inte bättre.

Med ett mekaniskt fläktsystem kan vi variera luftflödet beroende på tidpunkt och årstid. I lägenheten regleras luftströmmarna av inställningen på frånluftsventilerna. Det är viktigt att de är rätt inställa för att det ska bli balans i ventilationen.

Är du osäker på om de är rätt inställda talar du med fastighetsskötaren.

Varför går matos ut i trapphuset och in hos grannen? Jo det gör det därför att du öppnar vädringsluckan i köket när du lagar mat! Det som händer är att luften går åt det håll där det är störst UNDERTRYCK (sug). Störst undertryck får du i köket när köksdörren är stängd och ett vädringsfönster är öppet i ett annat rum. Då går matoset ut rätt väg. Om du däremot öppnar en vädringslucka eller fönster - ja då vänder luften åt det håll det suger, det vill säga övriga lägenheten och trapphuset där det finns frånluftsventil.

Om du har problem med att grannens matos kommer in i din lägenhet kan det bero på att dina inluftsventiler fungerar dåligt och istället blir brevinkastet inluftsventil. Rengör inlufts- som frånluftventilerna ibland. Upplever du problem med ventilationen kan fastighetsskötaren hjälpa dig.