!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Töjnan

Säkerhet

 

Vi har alla ett gemensamt ansvar för vår säkerhet och trygghet inom Föreningen. Det är viktigt att vi skyddar oss mot oönskade händelser som kan inträffa, t ex brand, inbrott, stöld, skadegörelse och personskador till följd av olyckor. Det är viktigt att alla hjälper till att hålla ordning i vårt område.

Här på hemsidan, i vår informationsslinga i TV-systemet samt i Lägenhetspärmen finns mer information om vem du ska kontakta beroende på vad som hänt. I Lägenhetspärmen finns också tips på vad du kan tänka på angående säkerhet i din lägenhet.

När det händer något i ditt hus eller i närområdet kan det vara lämpligt att kontakta din kontaktman i Grannsamverkan.

För att motverka inbrott och skadegörelse i garagen ber vi dig om hjälp med att se efter vem som uppehåller sig där. Det händer att obehöriga personer smiter in genom portarna när de öppnas. Låt dem känna att de är iakttagna!