!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Töjnan

Sophantering

 

 

        FYRKANTIG lucka                  RUND lucka

     Brännbara hushållssopor           Organiskt avfall

  

I Brf Töjnan sorterar vi våra sopor för miljöns skull!

 

Det blir även lägre taxa för Föreningen, men inte om du sorterar fel - då drabbas vi alla av straffavgifter... Följ därför föreskrifterna!

De flesta sopor från hushållet kan slängas i våra kretslopps-centraler. Se anslagen för vad som ska läggas i de olika behållarna och blanda inte avfallet. Inget avfall på golven!!

Stora föremål (möbler, spisar mm) kan inte lämnas i centralerna utan måste bortforslas av var och en till närmaste avfallsanläggning (Hagby återvinning).

Detta gäller även alla former av byggavfall som inte får läggas i kretsloppscentralerna.

I Lägenhetspärmen under avsnittet Sophantering finns mer information.

Två gånger om året hyr Föreningen en container för grovavfall där våra medlemmar kan kasta större sopor. Observera att farligt avfall och elektriska apparater inte får läggas i containern.

Om du köper nya vitvaror, avtala med leverantören att denna tar tillbaka de gamla vitvarorna så att du slipper köra bort dessa själv.

Läs mer om avfallshanteringen i Sollentuna kommun på seom:s hemsida (Sollentuna energi och miljö) www.seom.se.