!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Töjnan

Ombyggnad

 

Till skillnad från de flesta hyresrättshavare så får bostadsrättshavaren på egen bekostnad stå för det inre underhållet i den egna lägenheten, t ex ommålning, tapetsering, golvbehandling, underhåll av kranar och elektriska installationer.

Föreningen svarar för det yttre underhållet.

I Lägenhetspärmen finns mer information om detta.

I listan nedan kan du se mer i detalj vad som ligger på bostadsrättshavarens respektive Föreningens ansvar.


 

Ombyggnation av väsentlig karaktär


Om du vill göra omfattande ombyggnad i lägenheten ska du kontakta styrelsen. Det gäller exempelvis om du vill flytta på en dörr eller en icke bärande vägg. Du måste också kontakta styrelsen om din ombyggnation riskerar att påverka de system som Föreningen försett lägenheten med såsom el, värme, vatten, avlopp, ventilation.

I vissa fall behöver du ansöka om bygglov hos kommunen.


Balkonginglasning


Vill du glasa in din balkong ska du ansöka om tillstånd för detta hos styrelsen. Ansökningsblankett kan du skriva ut via länken nedan

 

Dokument

Gränsdragningslista Förening/Medlem.pdf 2014-02-13