!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Töjnan

Parkering

 

Föreningen har parkeringsplatser både i garage och utomhus.

En del av parkeringsplatserna utomhus är avsedda för besökande. Parkeringsavgifter för dessa platser erläggs i automater eller genom parkeringskort som kan köpas av lägenhetshavare.

Om du vill hyra parkeringsplats eller köpa parkeringskort ska du vända dig till fastighetsskötaren.


Parkeringsplatser utomhus


Föreningen har fem parkeringsområden utomhus, tre med infart från Bagarbyvägen och två längs Malmvägen.

 

Parkeringsförbud

På gårdarna/däcket ovanför garagen är det tillåtet att lasta och lossa gods men inte att parkera. För sådan otillåten parkering debiteras kontrollavgift.

Meddela vårt parkeringsbolag när obehörig parkering förekommer!

Telefon till APCOA:s kundtjänst:  08 - 556 306 70 (hela dygnet)

Garage


Det finns två garage, båda med infart från Malmvägen. Där finns också tre tvättplatser som de som har garageplats får använda mellan 8.00 och 21.00.


Infart till garage 1


Tvättplatserna i garage 2